اسد ۲۴, ۱۳۹۹

غنی: مواد مخدر خطر مشترک برای افغانستان و ایران است

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان می گوید: اقتصاد جرمی که از مواد مخدر بدست می آید یک خطر مشترک برای افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای در دومین روز سفرش در تهران، در نشست مشترک فعالان اقتصادی افغانستان و ایران که به ابتکار اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردیده بود، سخنرانی کرد.

رییس جمهورغنی،  در این سخنرانی روی پنج عرصه مهم اقتصادی افغانستان که شامل موقعیت، آب و زمین، معادن، نفت و گاز، پول و تشبث صحبت کرد و گفت: موقعیت افغانستان در آسیای مرکزی، جنوبی، غربی و شمالی مهم است و این مناطق بدون یک افغانستان آباد با هم مرتبط بوده نمی توانند.

وی افزود که در ۲۰ سال آینده، آسیا از مفکوره جغرافیایی به یک براعظم اقتصادی مبدل خواهد شد و اتصال ایران به چین، تاجکستان و ازبکستان از طریق افغانستان یک تغییر وسیع را در اقتصاد منطقه بوجود خواهد آورد.

او افزود که در بخش زیربنایی حاضر به همکاری در عرصه های مطالعات، انسجام و سرمایه گذاری هستیم.

رییس جمهور، فساد اداری را بزرگترین مانع در راه توسعه اقتصادی در افغانستان دانست و گفت: مالیه ای که به طور غیر مسقیم به عنوان رشوه اخذ می گردید، دیگر برای ما قابل تحمل نیست.

آقای غنی با اشاره بر اینکه بیلانس واردات افغانستان ۳۰ برابر صادرات آن است، افزود: موقعیت کشور ما ایجاب می کند تا دیگر تجارت افغانستان یک طرفه نباشد.

رییس جمهور، استفاده درست از  آب و زمین، سرمایه گذاری در عرصه زراعت و مبدل ساختن افغانستان به یک کشور صادر کننده مواد غذایی را از اهداف حکومت دانست و خاطرنشان کرد که افغانستان دیگر نمی خواهد تنها بحیث یک کشور صادر کننده مواد خام باقی بماند.

وی از وزارت زراعت و بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا افغانستان را در ایجاد زنجیره ارزش همکاری نماید.

رییس جمهور کشورمان گفت: اقتصاد جرمی که از مواد مخدر بدست می آید یک خطر مشترک برای افغانستان و ایران محسوب می شود.

محمد اشرف غنی، معادن، نفت و گاز را یکی از عرصه های مهم دیگر اقتصادی دانست و گفت: بررسی های اولیه نشان میدهد که ارزش ۳۳ در صد معادن افغانستان بین یک تا سه تریلیون دالر تخمین شده است و افغانستان تا ده سال آینده به بزرگترین صادرکننده مس و آهن مبدل خواهد شد.

رییس جمهور ایجاد یک سیستم ترانزیت قابل باور و بدون مشکلات را برای افغانستان و منطقه حیاتی خواند.

وی گفت که حجم تجارت واقعی افغانستان و ایران معلوم نیست بناً باید تجارت هر دو کشور رسمی شود و از تجارت قاچاقی جلوگیری صورت گیرد و ما نمی خواهیم مناسبات ما در حرف باقی بماند بلکه می خواهیم مناسبات خویش را در عمل پیاده نمائیم و بخش خصوصی ناظر آن باشد.

رییس جمهور گفت که تا چند ماه آینده پالیسی اصولی را ایجاد می کنیم که بر اساس آن قرارداد ها به طور شفاف صورت گیرد.