غنی: سهم و موقف زنان در مذاکرات صلح واقعی خواهد بود

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان می گوید که در مذاکرات صلح سهم و موقف زنان در کشو واقعی و به دور از تشریفات خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی امروز (۹ سرطان) در محفل پلان عمل ملی افغانستان، گفت: قانون اساسی، دولت را مکلف می سازد تا حقوق مشخص و مساوات هر افغان با افغان دیگر را به حیث یک هدف عملی سازد.

زنان غنی

مراسمی در رابطه به چگونگی تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نقش زنان در صلح و امنیت از سوی وزارت امور خارجه کشور در کابل برگزار شد.

رییس جمهور با اشاره بر اینکه قانون اساسی کشور صد فیصد اسلامی است، افزود: تمام عقاید، احکام، عنعنات، فرهنگ و تمدن درخشان اسلامی ما در قانون اساسی گنجانیده شده است و هدف حکومت وحدت ملی، عملی شدن همه جانبه قانون اساسی افغانستان است.

وی گفت که مشکل ترین چالش جامعه ما ایجاد شرایطی است که در آن زن افغان در مطابقت با قانون اساسی دوشادوش مرد افغان، یک جامعه مرفه، قانونمند و هدفمند را تشکیل بدهد.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: زن، زن است و دیدگاه زن باید  بحیث زن مطرح شود، نه بحیث خواهر، مادر و دختر زیرا این نقش ها دومی می باشند و این یک نیاز مبرم است که دیدگاه زن در تمام بخش های دولت عملی گردد.

آقای غنی گفت: برای اینکه دیدگاه زن به طور واقعی در نظر گرفته شود باید ما از حرف به عمل برویم و پلان های ما باید واقعبینانه و عملی باشد و در بودجه گنجانیده شود.

وی افزود: بودجه افغانستان به صورت واضح برای سالها و دهه های آینده با ارقام و آمار نشان بدهد که از آن چه مقدار پول برای توانمندی، مشارکت و ایجاد فضای امن برای زنان استفاده می شود.

او با تاکید بر اینکه تا برنامه های انکشافی در فرهنگ و تمدن ما جای نداشته باشد، به هدف نمی رسیم، گفت که هدف ما تغییر پایدار است نه سطحی، با تغییر لباس تغییر بنیادی به میان نمی آید بلکه در تغییر مغز ها، ارتباطات و سهمگیری، تغییر به میان میاید.

رییس جمهور غنی خطاب به نسل جدید افغان گفت: لطفاً از فکر زن ستیزی بیرون شوید، فکر زن ستیزی در نسل نو ما هنوز حاکم است و تعلیم یافته ترین افراد ما بعضی اوقات زن ستیزترین افراد اند و این ضرورت به تغییر و بحث بنیادی دارد.

رییس جمهورغنی از علما خواست تا در قسمت زنان یک زبان مشترک پیدا کنند و دولت و شخص خودش حاضر است تا در این زمینه همکاری نماید.

وی  در مورد ارتباط افغانستان با اجماع جهانی گفت: ملل متحد وسیله ایجاد اجماع جهانیست و در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام جهان اسلام صحه گذاشته است.

رییس جمهور غنی تاکید کرد که مشارکت باید از قریه تا ریاست جمهوری به صورت بنیادی به وجود آید.

او وضعیت صحی زنان در کشور را غیر قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد که برنامه صحت بررسی سراسری می شود تا عرضه خدمات در این زمینه به صورت بنیادی تغییر کند.

رییس جمهور با اشاره بر اینکه زنان کشور صدمات زیادی را از جنگ متحمل شده اند، گفت که زن افغان در پهلوی مرد افغان صدا می کند که این جنگ تحمیل شده باید ختم گردد.

وی گفت که جنگ بالای ما تحمیل شده و ما صلح را از موقعیت ضعیف قبول نداریم و در مذاکرات صلح سهم و موقف زنان واقعی خواهد بود نه تشریفاتی.

محمد اشرف غنی گفت که تغییر بنیادی در افغانستان بدون همکاری منطقوی به وجود آمده نمی تواند و آینده افغانستان متعلق به همکاری های منطقوی می باشد.

وی در اخیر سخنانش تاکید کرد که یک افغانستان با ثبات و مرفه خطری به هیچ کشوری نیست و تغییر نقش بنیادی زن افغان موجب تغییر بنیادی در تمام منطقه می شود.