اشرف غنی به تهران رسید

13281738_1092615950799524_545741081_nرئیس جمهور کشور برای امضای توافقنامه مهم سه جانبه در زمینه بندر ترانزیتی چابهار میان افغانستان، ایران و هند وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دومین سفر محمد اشرف غنی به ایران از دوران به قدرت رسیدن در ۲۰ ماه گذشته است.

در این سفر سلام رحیمی، نادر نادری، اسدالله ضمیر و محمدالله بتاش رئیس جمهور را همراهی می کنند.

این سفر به هدف امضای توافقنامه سه جانبه ترانزیتی بندر چابهار صورت گرفته است.

رئیس جمهور غنی پس از سفر دو روزه به قطر وارد تهران شده است.

نخستین سفر رئیس جمهور غنی به ایران ۳۰ حمل سال گذشته انجام شده بود.

هند با سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دالری در تجهیز فاز یک طرح توسعه بندر چابهار، به مدت ۱۰ سال بهره برداری از این فاز را به عهده خواهد داشت.

منطقه آزاد چابهار در یک سال گذشته ۵۰ هکتار زمین در سواحل مکران به بازرگانان افغانستان اختصاص داده و ۱۳۰ شرکت در چابهار توسط شهروندان افغانستان به ثبت رسیده و ثبت این تعداد شرکت حاکی از اشتیاق سرمایه گذاران کشور برای حضور بیشتر در سواحل مکران است.

عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز ماه جدی سال گذشته (۱۳۹۴) در صدر هیئتی از وزیران کابینه به تهران سفر کرده بود.

وی در سفر سه روزه خود به ایران به بندر چابهار عزیمت کرد و صادرات و واردات کالاهای افغانستان از این بندر را مورد بررسی قرار داد.

Author