غصب 95 هزار جریب زمین توسط زورمندان در هرات

۱۸ میزان ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمانه – هرات

مسئولان در شهرداری هرات می گویند که ازشروع سال جاري تاكنون نزديك به 15 هزار جريب زمين هاي غصب شده ي دولتي در این ولايت از زورمندان پس گرفته شده اما 95 هزار جریب زمین دیگر هنوزهم به چنگ زورمندان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد سليم تره كي شهردار هرات گفت طي سال جاري نزديك به 15 هزار جريب اراضي دولتي را كه توسط زورمندان درهرات به شكل غيرقانوني غصب شده است را به همكاري نهادهاي عدلي وقضايي كشوربازپس گرفته اند.

به گفته شهردار هرات، براساس آمار بدست آماده نزديك ادارات دولتي هرات تا ختم سال گذشته بيش از 95 هزارجريب درچنگ غاصبين دراين ولايت قراردارد.

وي، ازطرح افشاي نام غاصبين اراضي دولتي توسط مجلس نمايندگان استقبال نمود و خواهان تسريع اين روند اشد.

شهردارهرات ازآمادگي هاي اداره اش براي بازپس گيري اراضي دولتي در حالی خبر ميدهد كه گفته ميشود  خود نيزمتهم به غصب اراضي دولتي است.

با اين حال شهردار هرات ميگويد: روند شهرسازي درهرات برعكس آنچه پيش بيني ميشد درجريان سال جاري افزايش داشته است.

به گفته تره كي ، آنان توانسته اند بيش از 95 درصد برنامه هاي انكشافي شان را درشهرهرات تطبيق نمايند.

اسفالت 40 كيلومتر سرك هاي داخل شهري – نصب سولرهاي آفتابي همراه با چراغ هاي داخل شهروهمچنان تنظيم سيستم فاضلاب شهري ازجمله برنامه هاي عمده شهرداري هرات طي سال جاري بشمارميرود.

درحالي شهرداري هرات ازبازپس گيري 15 هزار جريب اراضي غصب  شده دولتي ازنزد افراد وموسسات درهرات خبرميدهد كه قرار بود روز دوشنبه گذشته ليست 15 هزار غاصب زمين هاي دولتي درسراسركشورازسوي مجلس نمايندگان اعلان گردد، اما به دليل نامعلومي اين امربه تعويق افتاد است.

روزگذشته شماري از سناتوران و نمايندگان مجلس افغانستان ، ازتاخير وعدم اعلان نام غاصبين ازسوي ولسي جرگه واكنش نشان داده وخواهان اعلان فوري اين نام هاي شدند.

95 هزار جریب

زمیا

زمین

شهردار

غصب زمین

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.