غصب صدها نمره رهایشی از سوی مقام های حکومتی و زورمندان در ولایت سمنگان

صدها نمره رهایشی در ولایت سمنگان از سوی مقام های محلی و زورمندان غصب شده است.

صدها نمره رهایشی در ولایت سمنگان بجای اینکه به مستحقین و نیازمندان توزیع شود از سوی مقام های محلی، زورمندان و شماری از وکلای این ولایت غصب و به تاراج برده شده است.

شهرک رهایشی سمنگان که در قسمت شمال شرقی شهر ایبک قرار دارد در زمان محمد حیدر خرمی شاروال اسبق و خیر الله انوش والی وقت ولایت سمنگان توزیع شده است.

شورای ولایتی سمنگان با انتقاد از بی عدالتی های انجام شده در توزیع نمرات این شهرک رهایشی می گویند: مقام های محلی وقت سمنگان، زورمندان و وکلای شورای ولایتی و پارلمان به گونه گسترده ی اقدام به غصب نمرات رهایشی نموده هر کدام ده ها نمره را بنام خود و به نام نزدیکان خود گرفته اند.

متنت

نقیب الله تاتار ریس شورای ولایتی سمنگان به خبرگزاری خاورمیانه گفت: « با سند می گویم که در قسمت توزیع نمرات شهرک رهایشی ولایت سمنگان والی وقت، قوماندانی امنیه وقت، آمر امنیت وقت، ریس امنیت ملی آنزمان و اکثر وکلای پارلمان و شورای ولایتی این پروژه را به نفع خود شان تقسیم کرده اند».

آقای تاتار خساره وارد شده در اثر مداخله و دست اندازی این مقام ها و زورمندان در شهرک جدید رهایشی سمنگان را جبران ناپذیر می خواند.

به گفته ریس شورای ولایتی سمنگان هرکدام این مقام ها  ده ها نمره رهایشی را بنامهای خود و نزدیکان خود در موقعیت خوبِ شهرک گرفته و بعداً به قیمت هنگفتی بالای مردمان بی واسطه این ولایت به فروش رسانیده اند.

وی همچنان شماری از هیأتی را که بمنظور بررسی شکایات مردم از ارگانهای محلی به این ولایت آمده بودند را به رشوه ستانی متهم می کند.

 ریس شورای ولایتی سمنگان با انتقاد از بی اراده گی نهادهای نظارت کننده، در قسمت به مجازات کشانیدن اشخاصیکه این شهرک رهایشی را به تاراج برده اند گفت: « متأسفانه چندین مرتبه از ارگانهای محلی در شاروالی ولایت سمنگان (در قسمت بررسی همین موضوع) هیأت توظیف شد ولی افرادیکه بمنظور بررسی آمده بودند با دریافت تحایف دوباره بدون نتیجه برگشتند».

آقای تاتار گفت هر نهادی از وی خواهان اسناد در زمینه تاراج این شهرک رهایشی از سوی افراد و اشخاص حکومتی و زورمندان شود، حاضر است سند ارایه کند.

در عین حال باشنده گان ولایت سمنگان نیز از بی توجهی مسؤلان بلند پایه حکومتی در قسمت کوتاه سازی دست غاصبین و مجازات عاملان آن انتقاد می کنند.

وافی الله شاهرخی باشنده ولایت سمنگان و فعال مدنی این ولایت در گفتگوی با خبرگزاری خاورمیانه بی نتیجه ماندن گزارشات ارایه شده از سوی هیأت توظیف شده درین موضوع را به ریاست جمهوری سوال بر انگیز می خواند.

index

« راپورهای دقیق و مستندی از سوی هیأتی که به ولایت سمنگان آمده بودند به اداره تفتیش ریاست جمهوری رسید، ولی متاسفانه به دلایل نا معلومی نتایج گزارش و اسناد جمع آوری شده در مورد فساد در توزیع شهرک رهایشی بی نتیجه و نا معلوم باقیمانده است».

وی روند توزیع این شهرک رهایشی را از سوی شهرداری وقت خلاف قانون می داند.

به گفته او بجای اینکه نمرات برای افراد مستحق توزیع شود بر عکس میان ادارت دولتی و مسؤلین آن وقت بگونه سهمیه بندی توزیع شده است.

درحالیکه گفته می شود بیشترین مسؤلین و کارمندان ادارات دولتی این ولایت افرادی هستند که از ولایات دیگر به ولایت سمنگان به وظیفه گماشته شده اند.

به گفته اعضای شورای ولایتی و باشنده گان ولایت سمنگان بیشترین نمره رهایشی از جانب زورمندان و مقام های محلی وقت این ولایت به تاراج برده شده و همچنان ماستر پلان شهری درین شهرک مدنظر گرفته نشده است، آنان از حکومت مرکزی و نهادهای عدلی و قضایی میخواهند که فساد در توزیع این شهرک را به گونه جدی بررسی نموده عاملان آن را به مجازات برسانند.

خواستیم درین زمینه دیدگاه مقام های ولایت سمنگان را داشته باشیم، اما آنان آماده گفتگو درین زمینه نشدند.