عیدگاه با چهره ای تازه

۱۵ ثور ۱۳۹۵

13139194_986794504730125_2603897621426904959_nرئیس جمهور به اداره های مربوط هدایت داده است تا طرح مسجد عیدگاه را بررسی کرده و این مسجد را با طرح و دیزاینی جدید بازسازی کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان همراه با فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف، روز گذشته از بخش های مختلف مسجد عیدگاه بازدید کرد.

وزیر حج و اوقاف در ابتدا در مورد خسارت وارده بر مسجد عیدگاه به رئیس جمهور معلومات ارائه کرد.

سپس رئیس جمهور غنی، به مراجع مربوط هدایت داد تا این مسجد را با طرح و دیزاینی جدید بازسازی نمایند.

رئیس جمهور هدایت داد تا دروازه های مسجد عیدگاه به طرح خاص چوبی تهیه و نصب شود؛ صحن آن فرش شده و نقاط آسیب دیده داخل و بام مسجد نیز بعد از بررسی انجنیران مسلکی، ترمیم شود.

در عین حال، رئیس جمهور غنی به وزارت حج و اوقاف هدایت داد تا برای سلامت و مصونیت حجاج، مقر سابق قطعه خاص وزارت امور داخله را در اختیار بگیرد.

گفتنی است که مسجد عیدگاه و مجتمع حجاج که در این مسجد واقع است در نتیجه حمله انتحاری 13 حمل کابل به شدت خساره مند شده بود.

ترمیم،

حمله انتحاری،

خسارت،

دیزاینی،

رئیس جمهور،

عیدگاه،

مسجد،

معلومات،

هدایت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed