عیادت رئیس جمهور از مجروحین حمله انتحاری کابل

12810212_1123358024396783_37707979_o

رئیس جمهور غنی از مجروحین حمله انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع ملی، عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک حمله کننده انتحاری دو روز پیش مواد همراهش را در نزدیکی موترهای حامل کارمندان وزارت دفاع ملی منفجر کرد.

در این حمله، ۱۵ تن کشته و ۳۱ تن نیز مجروح شده بود که مجروحین به بیمارستان سردار محمد داود خان انتقال داده شده بودند.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان شب گذشته از مجروحین این حادثه عیادت کرد.

به اساس معلومات خبرنامه، رئیس جمهور از مسوولان بیمارستان خواسته است تا در جهت تداوی مجروحین تلاش جدی نمایند.

داکتران نیز در مورد وضعیت صحی زخمی شده گان و چگونگی تداوی آنان به رئیس جمهور معلومات دادند.

مسوولیت حمله انتحاری دو روز پیش کابل را شورشیان طالب به عهده گرفته بودند.