عواید هوانوردی ملکی افغانستان افزایش یافته است

۷ جدی ۱۳۹۴

مسعودحامد ظاهر رئیس عمومی هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که طی دو سال اخیر پیشرفت های زیادی در نظام هوانوردی کشور به وجود آمده است و عواید این نهاد به مرز بیش از سه و نیم میلیارد افغانی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان با احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب دیدار کردند.

در این دیدار رئیس عمومی هوانوردی ملکی از پیشرفت ها در حریم هوایی، ساخت و اعمار چندین میدان هوایی، تربیه ده ها تن از جوانان افغان در بخش هوانوردی ملکی، افزایش عواید مالی، ایجاد  چندین مقرره در عرصه هوانوردی از جمله عمده ترین و مهم ترین پیشرفت ها در بخش هوانوردی ملکی طی دو سال گذشته، یاد کرد.

رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با اشاره به قانون هوانوردی ملکی گفت که این اداره در روشنایی قانون هوانوردی ملکی و سایر مقررات مربوط به هوانوردی مسوولیت تنظیم و رهبری نظام هوانوردی ملکی کشور را به عهده دارد و آنان در این راه از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نمی کنند.

کپتان ظاهر تصریح کرد که اداره مستقل هوانوردی ملکی اکنون در تلاش است تا افغانستان از لیست سیاه اتحادیه اروپا خارج شود.

او گفت که موارد عمده از پیش شرط های اتحادیه اروپا از سوی این اداره برآورده شده و انتظار می رود با برداشت چند قدم دیگر شاهد پروازهای مستقیم از افغانستان به کشورهای اروپایی باشیم.

کپتان حامد ظاهر افزود که اداره مستقل هوانوردی ملکی تلاش دارد تا مقررات و پالیسی به گونه ساخته شود که شرکت هوایی داخل متضرر نشده و فرصت بهتر اقتصادی برای آنان فراهم شود؛ زیرا شرکت های داخلی توان رقابت با شرکت های خارجی را ندارد.

به گفته او در طول چند سال اخیر، میدان های هوایی بادغیس، غور، فراه، بامیان، خوست، بدخشان اعمار شده و یا هم در حال اعمار اند.

رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی گفت که این اداره در برخی موارد به دلیل مشکلات امنیتی قادر به ادامه کار های انکشافی و توسعه نیستند و برخی از کشورهای دونر به دلیل ناامنی کمک های شان را به تعویق انداخته اند.

همچنین دکتور محمد قاسم وفایی زاده معاون پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی با اشاره به برنامه های توسعه و انکشافی اداره هوانوردی ملکی گفت که در حال حاضر پلان توسعه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی زیر کار است.

آقای وفایی زاده افزود که جاپان از جمله کشورهای است که برای توسعه و انکشاف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی علاقه فراوان دارد و تا کنون در این زمینه میلیون ها دالر کمک کرده است.

همچنین محمد یعقوب رسولی رئیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، خلیل الله ابوی رئیس قوانین و معاهدات بین المللی و کپتان محمد عادل رسولی رئیس میادین هوایی اداره مستقل هوانوردی ملکی در مورد وضعیت هوانوردی و دستآوردهای اخیر صحبت کردند.

هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی از رهبران دولت خواستند تا آنان را در عرصه دریافت منابع مالی برای انکشاف و توسعه زیر ساخت هوانوردی کمک کنند.

احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب در زمینه ایجاد پیشرفت های بهتر در بخش هوانوردی وعده همکاری داد.

او گفت که با سفارت جاپان در کابل در مورد ادامه همکاری این کشور در توسعه میدان هوایی حامد کرزی صحبت میکند. در عین حال آقای مسعود در رابطه به تامین امنیت پروژه های انکشافی مربوط به هوانوردی ملکی نیز وعده همکاری داد.

گفتنی است که در این دیدار پیرامون چگونگی افتتاح میدان هوایی فراه و بامیان که کار اعمار آن به پایان رسیده و آماده بهره برداری است بحث صورت گرفته و فیصله شد تا در جلسات بعدی روی آمادگی ها برای افتتاح این میادین تصمیم گرفته شود.

عواید

ملکی

هوانوردی

هوایی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed