عملیات گسترده دوستم در ولسوالی خواجه سبزپوش

11011683_719811008148239_2701183093922873274_n

جنرال عبدالرشید دوستم، معاول اول ریاست جمهوری عملیات گسترده ای را در ولسوالی خواجه سبزپوش راه اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری آمده است که این عملیات از دیروز (۷حوت) شدت یافته است.

به نقل از خبرنامه، در جریان عملیات روز گذشته، مناطق کله کلان، انورآباد و بیست قریه دیگر ولسوالی خواجه سبزپوش از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است.

خبرنامه می افزاید که هفت پوسته مخالفان مسلح و مقداری جنگ ‌افزار نیز در این عملیات به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری همچنین نگاشته است که در این عملیات بیش از صد طالب نیز به دولت تسلیم شد.

گفتنی است که این عملیات تا پاکسازی کامل ولسوالی خواجه سبزپوش ادامه خواهد یافت.

ناامنی های اخیر در ولایت های شمالی کشور پای جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور را به جوزجان کشانده است.