عملیات نابود سازی هراس افگنان در بغلان به زودی آغاز می شود

عملیات بغلانبحرانی بودن وضعیت امنیتی در ولایت های شمال و شمالشرقی کشور، پای مقام های بلندپایه نظامی را به بغلان کشانید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مقام های بلندپایه نظامی که در راس یک هییت به بغلان آمده اند می گویند: برای ریشه کن سازی هراس افگنان در سراسر کشور به ویژه ولایت های شمالی و شمالشرقی برنامه های را روی دست دارند و نمی گزارند که بعد ازین این گروه ها کشور را به سوی نا امنی ببرند.

دگرجنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز وزارت دفاع، عبدالرحمان رحمان معین امنیتی وزارت امور داخله و عبدالمتین بیک معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی در راس این هیأت بلند پایه نظامی قرار دارند.

هدف سفر این مقام ها نظارت، بررسی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان واحدهای نظامی گفته شده است.

این درحالیست که بخش های از ولایات شمالی و شمالشرقی کشور نا آرام است و طالبان مسلح با راه اندازی حملات تهاجمی شان میخواهند بیشتر این ولایات را نا آرام بسازند.

قدم شاه شهیم فرستاده وزارت دفاع ملی به بغلان می گوید: با ختم عملیات خورشید ۲۰ در بغلان، عملیات تازهء به هدف سرکوب و نابودی هراس افگنان در راه است و به زودی لانه های طالبان مسلح در بخش های از بغلان نابود می شوند.

این درحالیست که عملیات خورشید ۲۰ و نوید۱ پس از چندین شبانه روز درگیری با طالبان مسلح پایان یافت که با ختم آن ها هنوز طالبان مسلح در بخش های ازین ولایت فعالیت دارند.

پیش ازین بارها از سوی مردم و وکلای شورای ولایتی در بغلان از نبود هماهنگی میان واحد های نظامی در جریان عملیات ها سخن زده شده بود که این موضوع از سوی فرستاده وزارت دفاع ملی کشور رد گردید.

به گفته این مقام ها چالش های موجود در شاهراه بغلان- بدخشان که پیش ازین باعث کشته شدن چندین مسافر از سوی طالبان مسلح شده بود با افراز پاسگاهای امنیتی و ایجاد گزمه های سیار برطرف می شود.

شهروندان ولایت بغلان آمدن این مقام ها را در بغلان و فعال شدن بیشتر واحدهای امنیتی موثر می دانند، شهروندان بغلان ازین مقام های بلندپایه نظامی می خواهند که خلاهای موجود در بین ادارات نظامی را بر طرف ساخته افراد و اشخاص کارا و وطن پرست را در رأس بگمارند.

شفیق الله احدی یک شهروند بغلان می گوید: “بیش ازین مردم تحمل نا آرامی را ندارند و باید مسؤلین در تامین امنیت و ریشه کن سازی طالبان یک راهکار منظم را روی دست بگیرند”.

دیده شود که آمدن این مقام های بلندپایه نظامی به بغلان در آمدن امنیت تا چه حد مؤثر تمام می شود؟.

Author

About Author