سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

عملکرد حکومت در برابر رسانه ها قناعت بخش نیست

Untitled-179رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی تائید می کند که عملکرد حکومت در قبال رسانه ها قناعت بخش نبوده و باید کارهای بیشتر در این راستا انجام شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز سوم می (۱۴ثور) برابر است با روز جهانی آزادی بیان و به همین علت برنامه ای با حضور رئیس اجرائیه حکومت برگزار شد.

داکتر عبدالله عبدالله، ضمن تبریک این روز به خبرنگاران کشور اظهار داشت که در سال ها، ماه ها و روزهای اخیر حوادثی برای خبرنگاران و رسانه های کشور صورت گرفت که نگرانی ها جهت مصوونیت خبرنگاران را بیشتر کرد.

وی با بیان این که عملکرد حکومت در قبال تامین امنیت و مصوونیت خبرنگاران قناعت بخش نبوده گفت: «ادعا نمی توانیم که به تعهدات خود در قبال رسانه ها عمل کرده باشیم.»

عبدالله افزود که با تمام این شرایط و سختی های موجود در راه خبرنگاران، این قشر نگذاشتند صدای مردم خفه شود و به کار و فعالیت خود بیشتر از پیش ادامه دادند.

رئیس اجرائیه تصریح کرد که ۶۵۰ قضیه از جمله قتل برای خبرنگاران انجام شده و حکومت عملکرد موفقی در این راستا نداشته است و این امر نشان می دهد که کار زیادی در پیش است.

وی تاکید کرد که حکومت حمایت خود را از رسانه ها بارها اعلام کرده و با حمایت مردم، به تعهد ملی و وظیفوی حکومت تاکید می شود.

داکتر عبدالله با بیان اینکه رسانه ها و حکومت یک مسوولیت دارند از رسانه ها خواست تا در این مسوولیت خطیر، منافع ملی کشور را در سرلوحه کارشان قرار دهند.

وی گفت :«با حفظ آزادی بیان، اگر چیزی، مطلبی و یا خبری را فکر میکنید که به وحدت ملی که اساس ثبات کشور است، لطمه می زند، در مورد آن دوباره فکر کنید.»

عبدالله از رسانه ها خواست تا با در نظر داشت تمام مسایل موجود در کشور، مسوولان را از خالیگاه ها آگاه ساخته، چشم آنها را باز و گوش آنها را شنوا بسازند.

با این حال و در شرایطی که بارها و بارها از عدم برخورد نیک مسوولان و مقام های دولتی با رسانه ها شکایت های زیادی وجود دارد؛ اما رئیس اجرائیه تاکید کرد :«از هیچ نهاد دولتی نباید به خبرنگار زنگ زده شود و تهدید کند که چرا فلان مطلب را نشر کرده ای؛ هیچ کس حق ندارد خبرنگار را تهدید کند.»

از سوی دیگر، داکتر عبدالله از رسانه ها خواست تا مشکلات خود را از زبان مردم و مقام های دولتی شنیده و در حل این مشکلات کوشش کنند تا چالش های موجود حل شود.

همچنین رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی از تفویض مدال های عالی دولتی به خبرنگارانی که در شرایط سخت به کارشان ادامه داده اند نیز خبر داد.

گفتنی است که از روز جهانی آزادی بیان در اکثر کشورهای دنیا تجلیل می شود؛ اما این روز در حالی در افغانستان تجلیل می شود که خبرنگاران و کارمندان رسانه ای کشور با مشکلات زیاد امنیتی، اجتماعی، مصوونیت کاری و آزادی عمل روبرو هستند.