عمار حکیم؛ از همه می خواهم که در شرایط بحرانی ایران را یاری رسانند

9 آگوست 2018

یک مقام عراقی با اشاره به وضع تحریم های آمریکا علیه ایران گفته است از همه می خواهم که در این شرایط در کنار ایران باشند و به آن کشور یاری برسانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید عمار حکیم، رییس جریان الحکمت ملی عراق روز چهارشنبه(17 اسد) گفته است که جمهوری اسلامی ایران در تمام شرایط سخت در کنار عراق ایستاده شده بود و در حال حاظر باید همه از این کشور حمایت کرده در این شرایط سخت اقتصادی از این کشور حمایت کنند.

سید عمارحکیم، در این خصوص گفته است که ایران تحت فشاری قرار دارد که هدف آن اقتصاد و نظام سیاسی این کشور است او از تمام  مقامات عراق خواسته است که  در این شرایط بحرانی در کنار ایران ایستاده و از  این کشور را حمایت کنند.

این مقام عراقی ایستادن در کنار ایران را وظیفه اسلامی و اخلاقی خود شان عنوان کرده و گفته که عراق باید در این شرایط نقش “راه تنفسی” ایران را داشته باشد زیرا ایران در تمامی شرایط بحرانی در کنار عراق بود.

از سوی هم او بیان داشت که عراق و ایران منافع مشترک وابستگی های دارد که نمی شود نا دیده گرفت و همچنان 1300 کیلو متر مرز مشترک دارد.

در همین حال سید عمار حکیم تصریح کرد که مطمیین است رهبران ایران با توجه به حمکت و هوشمندی ایران را از چنین شرایط بیرون می کنند و همچنان میل به جنگ ندارد و در عین حال آمریکا و سایر کشور ها هم جنگ را به نفع شان نمی بینند.

این در حالی است که چندین کشور اروپایی نیز حمایت شان را  از ایران اعلام کرده است و گفته که ایران یک طرف قابل اعتماد است و هیچ شرایط برجام را نقص نکرده است.

 

سید عمار حکیم، ایران، عراق، راه تنفسی، حمایت، شرایط بحرانی، اقتصاد، نظام سیاسی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.