علومی: دشمن را به خاک و خون میکشانیم

وزیر امور داخله میگوید به نیروهای امنیتی کشور دستور داده شده تا شورشیانی را که سبب کشتار افراد ملکی می‌شوند به خاک و خون بکشند.

وزیر امور داخله میگوید به نیروهای امنیتی کشور دستور داده شده تا شورشیانی را که سبب کشتار افراد ملکی می‌شوند به خاک و خون بکشند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نورالحق علومی که روز چهارشنبه (۱۶ ثور) در محفلی در کابل سخنرانی می‌کرد گفت که شورشیان در آینده اگر بخواهند در برابر مردم بیگناه قد علم کنند، نیروهای امنیتی وظیفه دارند پیش از این که به مردم آسیب برسانند به خاک و خون یک‌سان‌شان کنند.

آقای علومی افزود دهشت‌افگنان در هر نقطۀ افغانستان که خواسته باشند به عمل سوء دست بزنند نیروهای امنیتی آگاهی دارند و برنامه‌های‌شان را خنثا خواهند کرد.

او یادآور شد که در گذشته گروه‌های دهشت‌افگن با نام‌های دیگری موجود بود و اکنون اگر به نام داعش هم بیایند در افغانستان جای‌گاهی نخواهند داشت. او پیش از این نیز حضور داعش را در افغانستان تایید کرده و گفته بود که دشمن یک دشمن است، تنها بیرق سفید طالبان به سیاه داعش تبدیل می‌شود.

به گفتۀ وی، آنان اهدافی را برای خود در نظر گرفته‌اند تا افغانستان را سنگر قرار دهند و نه تنها مردم افغانستان، بل کشورهای منطقه و جهان را مورد تهدید توطیه‌ها و دهشت‌افگنی قرار دهند.

گفته‌های وزیر درحالی اظهار می‌شود که اخیرأ درگیری‌ها میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته‌است.

در حال حاضر ولایت‌های بدخشان، قندز، زابل، فراه و برخی‌از ولایت‌های دیگر از جمله‌ها بخش‌های کشور اند که درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و شورشیان در آن جریان دارد.

Author