علومی دستور نابودی هراس افگنان در بدخشان را صادر کرد

۲۸ حمل ۱۳۹۴

نورالحق علومی وزیر امور داخله افغانستان، به نیروهای امنیتی مستقر در ولایت بدخشان دستور داد تا هراس افگنان وتروریستان را که دربخش های این ولایت حضوردارند ، ازبین ببرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر امور داخله روز گذشته به منظور بررسی وضعیت امنیتی به ولسوالی وردوج ولایت بدخشان سفر کرد و با مقامات محلی این ولایت دیدار نمود.

آقای علومی در دیدار با سرپرست ولایت بدخشان، جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز اردوی ملی، فرماندهان پولیس ولسوالان ولسوالی های وردوج و جرم، سران قومی  و باشندگان این ولایت صحبت های داشت.

در این سفر وزیر امور داخله کشور، پس از بررسی وضعیت امنیتی بخش های مختلف ولایت بدخشان، به نیروهای امنیتی مستقر در این این ولایت به گونه ی بسیار جدی دستور داد تا برای شناسایی تروریستان و دشمنان مردم افغانستان اقدام نموده و به هر بهای ممکن، انتقام خون شهدای اردوی ملی را بگیرند و تمام گروه های تروریستی متحجر را در این ولایت از بین ببرند.

همچنان وزیر امور داخله، در دیدار با اهالی ولسوالی های جرم و وردوج بدخشان به آنان اطمینان داد که در هر گونه شرایط دشوار، نیروهای امنیتی کشور در کنار شما خواهد بود و به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد تا ولایت بدخشان را نا امن بسازند.

وزیر امور داخله ضمن تاکید بر اینکه تروریستان داخلی و خارجی را در ولایت بدخشان از بین برده شوند گفت: نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت و از میان برداشتن چالش های امنیتی در بدخشان، یکبار دیگر شجاعت، قهرمانی و قوت خود را به نمایش بگذارد.

در همین حال، نیروهای امنیتی ولایت بدخشان و باشندگان این ولایت، به وزیر امور داخله تعهد سپردند که در همکاری با یکدیگر به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد تا ولایت بدخشان را نا امن سازند.

آنان نیز وعده داده اند که انتقام خون شهدای اردوی ملی را خواهند گرفت.

جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز اردوی ملی و زمری پیکان قوماندان عمومی نیروهای نظم عه پولیس ملی در این سفر وزیر امور داخله را همراهی می کردند.

جنرال مراد علی مراد بر همکاری و همکانگی نزدیک نیروهای امنیتی برای مبارزه با چالش های امنیتی و مبارزه با ترورییم تاکید کرد.

اردوی ملی-

امنیت

بدخشان

طالب

علومی

نابودی تروریستاتن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed