علمای کشور طالبان را به میز مذاکره دعوت کرد

۵ عقرب ۱۳۹۲

شورای سراسری علمای کشور از گروه طالبان خواست بطور مستقیم با شورای عالی صلح وارد مذاکرات صلح شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورای سراسری علمای کشور با انتشار بیانیه ای از گروه طالبان خواسته است از راه گفتگو و مذاکره برای پایان بخشیدن به جنگ با شورای عالی صلح وارد مذاکرات صلح شوند تا زمینه حضور نظامیان خارجی را فراهم نکنند.

شورای علمای سراسری، کشتار غیرنظامیان توسط افراد طالبان و نیز هرگونه حمله و انفجار درمراکز دینی را به شدت محکوم کرد.

براساس این بیانیه بحران فعلی در افغانستان ریشه های دینی ندارد، بلکه مبنای سیاسی دارد بنابراین علما و مردم کشور وظیفه دارند که به این بحران پایان دهند.

شورای سراسری علمای کشور از همه مردم کشور خواست درانتخابات ریاست جمهوری حمل 1393 حضوری فعال داشته باشند و سرنوشت سیاسی را به دست خود تعیین کنند.

دعوت،

طالبان،

علمای ،

مذاکره،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.