علمای افغانستان خواهان ختم تنش بین تهران و ریاض شد

۱۸ جدی ۱۳۹۴

علمااعضای مرکزی شورای سرتاسری علمای افغانستان اعم از علمای جید اهل سنت و اهل تشیع روز پنج شنبه (۱۷جدی) اعلامیه ای را در باره به وجود آمدن تنش میان دو کشور اسلامی “عربستان و ایران” صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان راجع به مشکلات و  تنش های که در این او اخر بین کشورعربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به میان آمده بحث نموده و به اتفاق آرا اعلامیه ذیل را صادر نمودند:

بروز مشکلات اخیر بین دو کشور بزرگ جهان اسلام عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران باعث ایجاد تشویش در امت مسلمه گردیده است.

شورای سرتاسری علمای افغانستان از کشور های متذکره تقاضا مینماید تا در این برهه حساس تاریخ متوجه توطیه ها و دسایس دشمنان اسلام بوده و به حل نمودن قضایای ذات البینی شان از طریق مفاهمه و مذاکره منحیث دو برادر مسلمان نگزارند تا دسایس دشمنان باعث اختلاف و کشمکش های بیشتر بین مسلمین گردد.

همچنین این شورا تقاضا نموده است که نباید مشکل جدیدی به مشکلات عدیده جهان اسلام اضافه شود و از سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی، سازمان ملل متحد و دیگر مجامع اسلامی و بین المللی خواسته تا در حل معضـله سعی و تلاش همه جـانبه نموده و از وخیـم شدن اوضـاع جـلوگیری نمـایند.

شورا علمای سرتاسری افغانستان از همه علما خصوصاً خطباء و ائمه مساجد کشور میخواهد تا در موعظه ها و خطبه های شان به اساس مسؤلیت دینی، علمی و اصل نصیحت و خیر خواهی در بین مسلمانان صدای خیر خواهانه شان را بلند نموده و خواستار حل مشکلات از طریق مذاکره و مفاهمه گردند.

افغانستان

ایران

تنش

تنشها

ختم

ریاض

سرتاسری

عربستان

علما


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed