علت ترس عربستان از اسلام سیاسی چیست؟

نباید تعصب داشت چرا که می دانیم حکومت عربستان سعودی از گرایش نیروهای سیاسی به اسلام و مشروعیتی که آن را تنها ویژه خود می داند، هراس دارد.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عربستان تتریجا اینکه از افزایش قدرت جریان سلفی مصر نیز می ترسد و خوف آن دارد که چنین چیزی به حرکت وهابی ها نیز سرایت کند و اینجا است که خاندان سعودی، مشروعیت خود را از دست می دهند.
بله، عربستان سعودی نقش مهمی در براندازی محمّد مرسی داشت و میلیاردها دالری که اینک در مصر هزینه می کند و دریغ کردن این کمک ها در زمانی که اسلام گرایان روی کار بودند، بهترین دلیل برای این ادعا است.
عربستان می ترسد مصر جدید به پا شود و از وابستگی رهایی یابد، از دموکراسی مصر نگران است که مبادا به دیگر کشورها هم صادر شود و به عربستان راه پیدا کند و جایگزین مشروعیتی شود که عربستان تا فعلا برای خود درست کرده است.
امّا معلوم نیست که جنبش وهابی و علماء و رهبران آن چگونه قبول کرده اند که عربستان در مسیر براندازی گام بر داشته است و از نافرمانی علیه آن حمایت کرده است.
آیا وهابیت که ستون حکومت سعودی است، مواظب رفتار شبکه العربیه نیست؟ العربیه با اینکه یک شبکه سعودی است ولی چگونه علیه مرسی موضع گیری می کند و زمینه کودتا را فراهم کرده است؟ تا جایی که خبرنگاران آن برای ارتش و نظام های مصر کنفرانس های مطبوعاتی برگزار می کنند.
برخی گمان می کردند که شبهه دینی عربستان، برای مرسی شفاعت می کند، امّا چنین چیزی اتفاق نیفتاد. امّا بعد از درنگ معلوم شد که ناشی از ترس عربستان است، انتظار میرود که چنین ترسی وجود نداشته باشد، امّا باید گفت این ترس وجود دارد.
این چه دینی است که می خواهد عرش خود را حفظ کند و عرش مصر را به فرش بیاورد! این استفاده ابزاری و سودجویانه از دین است، امّا بر کسی پوشیده نیست، رفتار و موضع گیری عربستان همه را ناراحت، رنجور و زخمی کرده است.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *