عقب نشینی کامل طالبان از فاریاب

۱۳ اسد ۱۳۹۴

11011683_719811008148239_2701183093922873274_nهمزمان با حضور معاون اول ریاست جمهوری و انجام عملیات گسترده در مناطق جنگ زده ولایت فاریاب، طالبان از تمام مناطق این ولایت به عقب رانده شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالستار بارز، معاون و سرپرست ولایت فاریاب در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، دیروز وارد فاریاب و ولسوالی قیصار شد.

به گفته وی، همزمان با حضور جنرال دوستم، نیروهای امنیتی مورال گرفته و طالبان نیز احساس ضعف کرده و مناطق را ترک کردند.

بارز اظهار داشت که حضور مقامهای دولتی در تمام گوشه و کنار کشور می تواند به نیروهای امنیتی مورال داده و آنها را از لحاظ روحی تقویت بسازد.

معاون ولایت فاریاب افزود؛ در حال حاضر، تمام مناطق قرایی تحت کنترول نیروهای امنیتی است و پوسته های امنیتی به کمک نیروهای خیزش های مردمی ایجاد شده است.

بر اساس معلومات منبع، سرپرست ریاست جمهوری با حضور در ولسوالی قیصار به روح کشته شده گان نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی فاتحه خوانده است.

طبق اظهارات بارز، در حال حاضر، وضعیت امنیتی ولایت فاریاب به حالت عادی درآمده و هیچ مشکلی از سوی مخالفان مسلح احساس نمی شود.

قرار است عصر امروز از نیروهای امنیتی و خیزشهای مردمی که در صف مقدم جنگ بوده اند، از سوی معاون اول ریاست جمهوری تقدیر به عمل آورده شود.

دوستم،

طالبان،

عقب نشینی،

فاریاب،

مسلح،

معاون،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed