عقب نشینی عربستان سعودی از قطع روابط سیاسی با ایران

124558_875تنها یک روز از ادعای عربستان سعودی برای قطع روابط سیاسی با ایران نمی گذرد که عادل الجبیر وزیر امور خارجه آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد : درصورتی که ایران ازدخالت درامورداخلی کشورهای دیگردست بکشد،حاضربه احیای روابط هستیم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اظهار نظر عادل الجبیر پس از این اتفاق افتاد که دولت های غربی نیز اعدام مبارز عربستانی شیخ نمر باقر النمر را محکوم کرد و دولت عربستان را به خاطر این کار و قطع عجولانه روابط سیاسی اش با ایران را سرزنش کردند.

دولت عربستان در ۲۴ ساعت گذشته تلاش نمود تا اعدام دسته جمعی اتباع خود را عادی و محقانه جلوه دهد و از کشورهای هم پیمان خود بخواهد تا به علت اعتراض شدید ایرانی ها به این کار روابط سیاسی خود را با آنها پایان دهند ولی در عمل سایر کشورها نیز ضمن اظهار تأسف و ناراحتی از اعدام های خونین در عربستان حاضر به برخورد دیپلماتیک با ایران نشدند و تنها کشور سودان که با کمک های مالی عربستان اداره می شود و دولت کوچک جی بوتی به قطع روابط سیاسی با ایران اقدام کردند .

دولت بحرین نیز که ایران یک سال است رابطه سیاسی خود را با آن قطع نموده می توان به همراه دولت غیر قانونی اسرائیل در صف همراهان دولت عربستان حساب کرد.