سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

عطا محمد نور: سکوت و خاموشی ما را ترس مپندارید

عطا محمد نور والی بلخعطا محمد نور، والی بلخ در تازه ترین مورد اعلام کرده است که عزیزانی که ما را به صبر و حوصله مندی دعوت می کردند و به خویشتن داری، ما هنوز این کار را ادامه داده ایم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای نور در صفحه رسمی اجتماعی فیسبوک اش نوشت: آنهایی که هر روز اهانت می کنند و نا سزا میگویند و حتا به رخ مردم ما آتش میگشایند تصور کرده اند که سکوت ما ناشی از ترس است.

این اظهارات عطا محمد نور پس آن صورت می گیرد که اخیرا تظاهرات و گردهمایی ها نسبت به پائین کردن تصاویر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در بلخ و میمنه جریان داشته و امروز در درگیری و تیراندازی هواداران جنرال دوستم و عطا محمد در میمنه یک نفر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

در اولین روز اول سال نو شماری از افراد و اشخاص تصاویر جنرال دوستم را در شهر مزارشریف پائین کردند و این امر باعث کشمکش ها میان مردم شده است.

با این حال عطا محمد نور در ادامه پیامش نوشت که ما هنوز موج مردم در کابل و کوهدامن را به صبر دعوت داریم. هنوز فریاد مردم پر غرور شمالی را به خویشتن داری خوانده ایم.

وی گفت: عقابان هندوکش و سالاران آزادی پنجشیر مرد خیز هنوز منتظر پاسخ مثبت هستند. هنوز همسنگران ما در لوی قندهار، جنوب و هلمند منتظر اند بدانند که اینها از توطیه دست برمیدارند یا نه.

او افزود که هراتیان سربلند و با غرور، مردم با همت ننگرهار، هوا داران ما در خوست، پکتیا و پکتیکا، مناطق مرکزی، مردم شرافتمند ما در نه ولایت شمال و شمال شرق همه گوش به صدا اند که جلو این توطیه را میگیرند یا آنها به پا خیزند. اما ما همه را دعوت به خویشتن داری کرده ایم.

آقای نور گفته حالا شما داوری کنید که هنوز هم باید صبر کرد و یا پاسخ آنهایی را که مردم را به شورش دعوت می کنند و فحش و نا سزا میگویند، باید داد؟

در همین حال رئیس جمهور غنی هیاتی را موظف کرده تا عاملان راه اندازی تظاهرات و گردهمایی ها را که منجر به خشونت شده است شناسایی و به دادگاه معرفی کنند.