در پی ناامنی ها: عطا محمد نور به حکومت وحدت ملی هشدار داد

عطا محمد نور، والی ولایت بلخ در شمال افغانستان با اشاره به گسترش نامنی ها در شمال کشور به حکومت وحدت ملی هشدار داده است اگر شمال بیشتر ناامن شود؛ خودمان دست به کار خواهیم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای نور این اظهارات را روز شنبه (۱۹ ثور) در مراسم هفتادمین سالروز پیروزی شوروی سابق در برابر آلمان که از سوی کنسولگری روسیه در مزارشریف برگزار شد، نموده است.

والی بلخ همچنین با انتقاد از امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده‌ امریکا و متحدانش گفته است که این پیمان هیچ سودی برای مردم افغانستان نداشته است.

آقای نور حکومت مرکزی را به دلیل به بی توجهی در تأمین امنیت ولایت‌های شمالی کشور متهم کرد و خاطرنشان ساخت در صورت که حکومت توجه جدی برای تأمین امنیت نکند، او به دفاع مردمی متوسل خواهد شد.

وی افزود: با گسترش ناامنی ها در شمال افغانستان مجبور است با بسیج کردن مردم از ارزش‌ها و مردم خود دفاع کند.

آقای نور، کارنامه حکومت وحدت ملی را نیز زیرسوال برده گفت: میان گفتار و رفتار دولت مردان افغانستان همآهنگی وجود ندارد، مدیریت ضعیف است. انگیزه، صداقت و هدایت نیست. ما دکترین نظامی نداریم که هر روز قربانی می‌دهیم.

وی افزود ما نباید به حرف اتکا کنیم، حرف‌های بسیار بلند بالا را بزنیم که ما چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم، زمین را به آسمان می‌زنیم و آسمان را به زمین نه. ملت عمل می‌خواهد که چه باید بکنیم.