عضو شورای ولایتی تخار در خصومت شخصی کشته شد

BN-KP003_1002af_P_20151002070801در نتیجه درگیری بین یک عضو شورای ولایتی تخار و یک فرمانده مسلح غیرمسوول در ولسوالی رستاق ولایت تخار، عضو شورای ولایتی و سه تن دیگر کشته و چهار تن زخمی شد.

خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این درگیری دیشب در مرکز ولسوالی رستاق بین عین الدین رستاقی، عضو شورای ولایتی تخار و حاجی عین الدین، فرمانده مسلح غیرمسوول رخداد.

به گفته وی، در این درگیری، عضو شورای ولایتی تخار همراه با یک محافظش و دو تن از افراد حاجی عین الدین کشته شده و چهار تن دیگر نیز زخم برداشت.

اسیر اظهار داشت که این درگیری برخاسته از خصومت های شخصی بوده که چندین سال بین این افراد جریان داشت.

بنابر گفته های منبع، جسد عضو شورای ولایتی تخار به فامیلش تسلیم داده شده و هیئتی نیز از مرکز به محل درگیری رفته و تحقیقات آغاز شده است.

حضور افراد مسلح غیرمسوول در شمار زیادی از ولایت های کشور نگرانی هایی را به دنبال داشته و در بسیاری از موارد تلفاتی نیز به دنبال داشته است.

چند روز پیش در نتیجه درگیری بین دو گروه مسلح غیرمسوول در ولسوالی بگرام ولایت پروان نیز یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شده بود.