عضویت افغانستان در فدراسیون بین المللی اسکی

اسکیافغانستان برای اولین بار عضویت فدراسیون بین المللی اسکی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در متن نامه فدراسیون بین المللی اسکی آمده است که این امتیاز به دلیل کوهستانی بودن، موجودیت برف در ارتفاع ها برای مدت طولانی در سال و آب و هوای مناسب برای رشته اسکی به افغانستان داده شده است.

عضویت افغانستان در پنجاهمین کنگره بین المللی اسکی در شهر کانکون کشور مکزیکو به ثبت و تائید رسیده است.

در متن نامه آمده است که ولایت کوهستانی بامیان از جمله مناطق مناسب برای برگزاری مسابقات اسکی است و برگزاری مسابقات سالانه در این منطقه، از عوامل عمده عضویت افغانستان در فدراسیون بین المللی اسکی بوده است.

مسابقات اسکی همه ساله با حضور ورزشکاران داخلی و خارجی در مناطق مرتفع بامیان برگزار می شود که همه ساله به میزان استقبال کننده گان آن نیز اضافه می شود.

قابل ذکر است که در کنگره اخیر فدراسیون بین المللی اسکی عضویت کشورهای کوزوو، پادشاهی تونگا، اوگاندا، نایجریه و اکوادور نیز تصویب شد.