عزم حکومت برای اصلاحات انتخاباتی

139410142212307286849054

رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید که عزم و اراده حکومت برای ایجاد و آوردن اصلاحات محکم است تا انتخابات آینده با اصلاحات موثر انجام شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله عبدالله در جلسه صبح امروز (۱۷حوت) شورای وزیران به آوردن اصلاحات انتخاباتی تاکید کرد.

وی افزود که فرامین تقنینی برای تشکیل کمیته گزینش و اصلاحات انتخاباتی امضا شده و تعهد حکومت برای آوردن اصلاحات مهم است تا اطمینان لازم به مردم داده شود.

عبدالله اظهار داشت که با انجام اصلاحات لازم، وضعیت تازه سیاسی در کشور ایجاد می شود و برای این کار آماده گی لازم نیز روی دست گرفته شده است.

از سویی هم رئیس اجراییه به نقش علما در تقویت نظام اشاره کرده و گفت که علما در تحولات کشور و حمایت از حکومت با ارزش است.

این در حالی است که دو روز پیش شماری از اعضای شورای علمای کشور با رئیس جمهور دیدار کرده و ضمن حمایت از حکومت، مشکلات خود را نیز بازگو کرده بودند.