عربستان ۵.۴ میلیارد دالر را از امریکا موشک خریداری می کند

1909717_Page__2با وجود انتقادهای گسترده بین المللی از ادامه حملات تجاوزکارانه عربستان سعودی به یمن؛ وزارت دفاع امریکا از امضای قراردادی نظامی با این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت دفاع امریکا، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که قصد دارد ۶۰۰ موشک پاتریوت به همراه تجهیزات شلیک این موشک ها و قطعات یدکی آن ها را به مبلغ ۵.۴ میلیارد دالر به عربستان بفروشد.

وزارت دفاع امریکا “پنتاگون” در توجیه فروش این موشک ها به عربستان سعودی گفته است که این موشک ها در تقویت سیاست خارجی و امنیت ملی عربستان از طریق کمک به تقویت امنیت یکی از شرکای خود (عربستان) سهیم خواهد بود.

امریکا تاکید کرده که عربستان سعودی قدرتی مهم در زمینه برقراری ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در خاورمیانه بوده و خواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده است که این موشک ها، کمبود به وجود آمده در انبار موشک های پاتریوت عربستان را جبران خواهد کرد.

وزارت دفاع امریکا همچنین ادعا کرد که اعطای این موشک ها به عربستان، در توازن نظامی منطقه اختلال ایجاد نخواهد کرد.