عربستان در ۲۰۱۴ بزرگترین واردکننده سلاح در جهان بود

دفتر کارشناسان ” آی اچ اس جنس” در لندن گزارش داد، عربستان در سال ۲۰۱۴ میلادی بزرگترین وارد کننده تجهیزات نظامی در جهان بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این گزارش آمده است فروش سلاح در سال ۲۰۱۴ میلادی ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بود که نسبت به سال ۲۰۱۳ نزدیک به چهارده درصد افزایش داشت.

“بن موروس” از تهیه کنندگان این گزارش گفته است که این رقم به خاطر تقاضای بی سابقه هواپیماهای جنگی از سوی کشورهای در حال توسعه و افزایش تنش منطقه ای در خاورمیانه و آسیا بوده است.

این گزارش که درباره ۶۵ کشور جهان است، عربستان با ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان بوده است.

پس از آن هند با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر قرار دارد که مهمترین مشتری سلاح امریکایی است.

پیش بینی خرید ۹.۸میلیارد دالری تسلیحات ازسوی عربستان

در این گزارش آمده است: واردات تسلیحاتی عربستان در سال ۲۰۱۵ میلادی با ۵۲ درصد افزایش به ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر خواهد رسید.

خاورمیانه با خرید ۱۱۰ میلیارد دالر بزرگترین بازار منطقه ای سلاح در ۱۰ سال آینده خواهد بود.

عربستان و امارت در سال ۲۰۱۴ میلادی ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر خرید تسلیحاتی داشته اند که بیش از تمام خرید تسلیحاتی اروپای غربی بوده است.

یک سوم صادارت جهانی سلاح متعلق به امریکاست

امریکا با ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر، یک سوم صادرات جهانی سلاح را داراست.

روسیه نیز با فروش ۱۰ میلیارد دالر سلاح در سال ۲۰۱۴ یکی از فروشندگان بزرگ سلاح بوده که رقم مزبور نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی ۹ درصد افزایش داشته است.

واردات گسترده سلاح توسط عربستان سعودی درحالی است که فعالیتها نظامی این کشور غیر از مانورهای نظامی، فقط به همکاری با نظامیان آل خلیفه در سرکوب مردم بحرین، و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در مناطق شرقی عربستان و مشارکت در حمله نظامی “علی عبدالله صالح” دیکتاتور سرنگون شده یمن به “انصارالله” در جنگ ششم، محدود بوده است.