عربستان به دنبال انتقام گیری از ایران

635815648905103616پس از آنکه حکومت عربستان یک عالم مسلمان شیعه معترض به سیاست های تبعیض آمیز خود را به همراه تعداد دیگیری از شهروندان سعودی بصورت دسته جمعی اعدام کرد ، موج مخالفت های بین المللی و منطقه ای بر علیه سران آن رژیم شکل گرفت .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دولت ایران نیز با محکوم کردن روش و منش رژیم عربستان باعث شد چهره دولت مردان و سران سعودی بیش از پیش بین مردم جهان و خصوصا مسلمانان مخدوش شود.

ایرانی ها ضمن دعوت از مردم جهان به اعتراض و تحصن بر علیه سیاست های تفرقه آمیز عربستان و مخالفت با سیاست دوگانه آن ها در منطقه و تشدید اختلافات مذهبی بین مسلمانان و حمایت علنی سعودی ها از داعش پرداختند.

حکومت عربستان به دنبال اقدامات تلافی جویانه و با بزرگ نمایی اعتراضات ایرانی ها درجلوی سفارتخانه خود در ایران اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با این کشور کردند و از سایر کشورها و دولت های هم سوی خود نیز درخواست کردند تا با قطع روابط دیپلماتیک خود ایران و جبهه سیاسی آن را زیر سئوال ببرند.

این تلاش عربستان با استقبال گسترده از طرف کشورهای حامی خود روبرو نشد و دولت عربستان مجبور به طراحی اقدامات جدید شد.

عربستان در اقدام جدید خود با حمله موشکی به سفارت ایران در صنعا و طراحی اقدامات تروریستی بر علیه سفارتخانه های ایران در سایر کشورها سعی دارد ایران را وادار کند تا روابط سیاسی اش را با جهان محدود کند. انفجار تروریستی در نزدیکی سفارت ایران در ترکیه از این دست اقدامات دولت عربستان می باشد.