عذرخواهی فرماندهی آیساف از مردم شیندند

۵ سنبله ۱۳۹۳

معاون فرماندهی عمومی آيساف در زون غرب کشور از بازماندگان شهدای حمله اخير هوايی آیساف در ولسوالی شيندند ولايت هرات عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حمله هوايی اخير آیساف در ولسوالی شيندند ولایت هرات در غرب کشور 4 تن از افراد غير نظامی کشته شدند و این امر باعث خشم گسترده مردم، مقام ها و رياست جمهوری شد.

با این حال معاون فرماندهی زون آيساف، در ولایت هرات باخانواده ها و بازماندگان این حمله، در مقر ولايت ديدار نمود و اطمنيان داد بار ديگر همچو حملات تكرار نخواهد شد.

خانواده ها و بازماندگان شهدای اين حمله هوايی نيز كه پيش از اين از كمک های رياست جمهوری و دولت افغانستان نيز بهره مند گرديده اند خواهان قطع حملات هوايی شدند.

معاون فرماندهی آيساف عميق ترين تاثرات خود را بخاطر مرگ غيرنظاميان را ابرازداشت و تاكيد نمود كه اين رويداد به صورت اشتباهی صورت گرفته است.

او آمادگی اين نيروها را بخاطرطرح ريزی و اجرای پروژه های بازسازی در روستايی كه اين حمله رخداده است را اعلام كرد.

قرار است در هماهنگی با اداره محلی ولايت هرات پروژه های انكشافی در ولسوالی شيندند بويژه در روستای محل رويداد نيز راه اندازی شود.

 

آیساف

غرب کشور

غیر نظامیان

فرمانده

کشته

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.