عدم شفافیت درعقد قرارداد و منابع طبیعی در کشور

۵ سنبله ۱۳۹۲

نهادی بنام “ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان” امروز (سه شنبه) نشست مشورتی و آگاهی را با استادان دانشگاه های مرکزی کشوردر هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسولان هدف از این نشست را آگاهی وجستجوی راه حل های اکادمیک برای مشکلات صنایع استخراجی افغانستان میخوانند.

افغانستان ازجمله کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در منطقه شمرده میشود و کشوری است  دارای بزرگترین منابع مس وآهن در جهان، گفته میشود که ارزش منابع طبیعیکشور به بیش از چندین هزار ملیارد دالر میرسد.

از یک دهه به این سو تلاش های وسیعی در حوزه تفحص و اکتشاف وهمچنان استخراج منابع طبیعی افغانستان صورت گرفته وچندین قرار داد بزرگ وده ها قرار داد کوچک با شرکت های تفحصی واستخراجی خارجی وداخلی به امضا رسیده است.

نهاد “AEITI” یا ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان باور دارد که در چگونگی عقد قرارداد ها وعواید معادن ومنابع طبیعی در کشور شفافیت وجود ندارد مشکلات زیاد وجود دارد بنابراین تلاش برای شفافیت قرار دادها وعواید منابع طبیعی توسط این نهاد غیردولتی روی دست گرفته شده است

به گفته آنان یکی از برنامه ها آگاهی دهی بمردم در مورد روند قراردادها واستخراج منابع طبیعی وتدویر جلسات مشوره ای با استادان دانشگاه، افراد مسلکی و با دانش است.

انجنیرشاه مرد یاور نماینده کمپنی های خصوصی در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی کشور میگوید: مردم، رسانه ها وجامعه مدنی تنها نهادهای قوی هستند که از فساد جلوگیری کرده میتوانند شفافیت را در روند قرارداد ها واستخراج منابع طبیعی افغانستان تعمیم ببخشند، به این دلیل چنین جلسات هر ازگاهی با جامعه مدنی، استادان دانشگاه ها و رسانه ها دایر میشود تا واقعیت ها به مردم رسانیده شوند واز فساد وعدم شفافیت جلوگیری صورت گیرد.

وی به خبرگزاری خارومیانه گفت: ارزیابی که AEITI در چندین معدن داشت تفاوت های حسابداری زیادی مشاهده شد که یکی هم تفاوت سال مالی خورشیدی ومیلادی است. بنابراین عدم شفافیت حسابداری سبب تخطی شده بود که باید مردم به آن آگاه شوند، جامعه مدنی آگاه باشند واز چگونگی انکشاف کار نظارت صورت گیرد».

او باوردارد که برگزاری جلسه با استادن، هل دانش و لکی میتواند این نهاد را در بهبود وضعیت کمک کند.

وی، این نهاد را ناظر برروند تفحص، اکتشاف واستخراج منابع طبیعی افغانستان تعریف کرده میگوید که این نهاد تلاش دارد که عضویت بین المللی این نهاد را کسب کند.

آقای جاوید نورانی عضو دیدبان شفافیت افغانستان و فعال مدنی برگزاری چنین محافلی را برای تامین شفافیت وکاهش فساد در سکتور معدن افغانستان مفید خواند ومیگوید که این نهاد حق دارد که بداند که در معاملات میان کمپنی های خصوصی و وزارت معادن و سایر ارگان های ذیربط چه میگذرد، مردم و جامعه مدنی به این مسایل اگاه باشند.

نورانی می افزاید:« مشکلات در صنایع استخراجی ما بسیار زیاد است، ظرفیت مسلکی اصلا وجود ندارد ویا هم خیلی کم است، قانون فعلی معادن افغانستان مشکلات جدی دارد، استخراج های غیر قانونی افزایش یافته وفساد هم درتمام بنیاد های دولتی حاکم است».

نهادی بنامAEITI یک نهاد غیردولتی است که از کمپنی های خصوصی استخراجی، جامعه مدنی ووزارت معدن تشکیل شده است.

 این نهاد درافغانستان در سال 2003 تاسیس شد وحوزه کاری اش نظارت و ارزیابی بر روند تفحص، اکتشاف واستخراج بخش معدن و صنایع استخراجی در کشوراست.

با استادان دانشگاه ها

منابع طبیعی

موسسه ابتکار

نشت مشورتی در کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.