عجز اطباء انگلیسی در کنترل بیماری سرطان پادشاه بحرین

پادشاه بحرین در یک سفر محرمانه برای مداوای بیماری سرطان به لندن رفته بود.

پادشاه بحرین در یک سفر محرمانه برای مداوای بیماری سرطان به لندن رفته بود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به دنبال انتشار اخباری در سایت‌های اینترنتی مبنی بر سفر غیر مترقبه و محرمانه ملک حمد پادشاه بحرین به لندن و گمانه‌ زنی در رابطه با بیماری سرطان وی، به فاصله یک روز بعد از انتشار اخبار اولیه؛ خبرگزاری رسمی بحرین در خبر کوتاهی اعلام نمود که وی بعد از سفر خصوصی به عربستان، به بحرین بازگشته است.

این در حالی است که سیمره رجب در یک میهمانی خصوصی به دوستانش اظهار داشته پادشاه بحرین برای مداوای بیماری سرطان غدد لنفاوی به لندن سفر نموده و اخبار منتشره در خصوص سفر وی به سعودی که توسط خبرگزاری رسمی بحرین منتشر شده است دروغ محض و با هدف انحراف افکار عمومی بوده است.

مطرح است عدم کنترل رشد سرطان پادشاه بحرین نگرانی شدیدی را در خاندان ملک و استخبارات عربستان ایجاد کرده است.