عبدالله: برای حل مشکلات مهاجرین افغان تلاش می کنیم

۲۳ ثور ۱۳۹۴

دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان پس از چاشت روز چهارشنبه (۲۳ ثور) با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در محل کار اش در قصر سپیدار ملاقات کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار هر دو جانب روی دریافت راه های بهتر برای دفاع از حقوق مهاجرین افغانستان و هم چنان روی چگونگی نهایی ساختن برنامه ملی برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین به کشور، بحث و گفت وگوکردند.

آنتنیو گوترس کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: “من بسیار خوشحالم که در این سفر می بینم، رهبران حکومت وحدت ملی در امر رسیدگی به مشکلات مهاجرین و تلاش برای برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطن شان بصورت جدی و قاطع تلاش می کنند و از روی دست گرفتن برنامه های عملی در این مورد حرف می زنند. جدیت رهبران حکومت وحدت ملی برای من امید بخش است”.

هم چنان آقای گوترس در این دیدار از برگزاری یک نشست چهار جانبه میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خبر داد که قرار است در آینده نزدیک در تهران برگزار شود.

آقای گوترس هم چنان افزود که قرار است در این نشست چهار جانبه روی برنامه مشترک توافق شود که برگشت داوطلبانه مهاجرین افغانستان به کشورشان را مورد حمایت قرار دهد.

این مقام عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، می گوید: برای رسیدگی به مشکل مهاجرین و حمایت درست از برگشت داوطلبانه آن  به کشورشان، دولت افغانستان باید برنامه بزرگ ملی در راستای برگشت داوطلبانه را مرور و بررسی همه جانبه کند.

وی افزود: همچنان برای درست اجرا شدن برنامه، تمام نهادهای دولتی و وزارت های که ذی دخل در برنامه برگشت داوطلبانه مهاجرین را شامل این برنامه بزرگ ملی شان بسازد و من باور دارم که این کار حمایت کشورها و سازمان های حمایت کننده از برگشت داوطلبانه مهاجرین بیشتر از پیش می سازد.

در این دیدار رییس اجرایی بر تعهد قاطعانه حکومت وحدت ملی برای حمایت از برگشت داوطلبانه مهاجرین به کشور تاکید کرد و افزود: رسیدگی به مشکلات حقوق مهاجرین و تلاش برای حمایت همه جانبه از برگشت داوطلبانه مهاجرین به کشور یکی از مسایل مهم و اساسی است که با قاطعیت برای تحقق اش تلاش می کنم.

وی افزود: حکومت وحدت ملی برای عملی کردن تعهدات اش با همکاران بین المللی آماده است. بحث مهاجرین و تلاش برای پایان دادن مساله مهاجرت و پایان دادن به شرایطی که شهروندان کشور را مجبور به مهاجرت می کند، از مسوولیت های جدی حکومت وحدت ملی است”.

همچنان رییس اجرایی در این دیدار گفت که قرار است در آینده نزدیک یک هییت بلند پایه از سوی حکومت وحدت ملی به رهبری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به شماری از کشورهای اروپایی سفرکند تا برای جلوگیری از برگرداندن اجباری مهاجرین مذاکراتی صورت گیرد و برای دریافت راه های حمایت از حقوق مهاجرین و بهتر سازی شرایط زندگی مهاجرین که هنوز سرنوشت پرونده های شان مشخص نیست تلاشهای عملی انجام بدهد.

تلاش

دیدار

عبدالله

مهاجرین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed