عبدالعلی محمدی: علیه من توطئه شده است

عبدالعلی-محمدیعبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی در واکنش به تعلیق وظیفه اش از سوی ریاست جمهوری گفته است که علیه او توطئه شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مشاور حقوقی ریاست جمهوری امروز (۲۷ عقرب) در کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا آمده بود.

او گفت: در قضیه قرار دادهای شهرک هوشمند و اتفاقات اخیر علیه وی توطئه شده است و دو گروه از توطئه هستند که اول بر علیه خود وی و برای تضعیف شخصیت اش تلاش می‌کنند و دیگر کسانی اند که نمی‌خواهند دوسیه کابل بانک به نتیجه برسد.

با این حال رئیس و اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می گویند که آقای محمدی را به سارنوالی معرفی خواهند کرد.

کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، ریاست جمهوری، وزیر امور شهر سازی، مشاور حقوقی ریاست جمهوری و سارنوالی را در قرار داد شهرک هوشمند با مجرم دوسیه کابل بانک، مقصر دانست.

از سوی دیگر مشاور حقوقی ریاست جمهوری گفت او در روند انعقاد قرار داد قربانی توطئه شده است اما او به زمان نیاز دارد تا حقایق این قضیه را در جلسه‌ای رسمی در زمانی دیگر افشا کند.

وی گفت دو مکتوبی را که او برای قرار داد شهرک هوشمند فرستاده مربوط به قرار داد بین شرکت نبی زاده وردک با وزارت امور شهرسازی بوده و خلیل الله فروزی در این قرار داد حضور نداشته است.

او گفت، نه تنها ما در این قضیه نقش نداشتیم که مخالف عقد قرار داد با خلیل الله فروزی نیز بودیم و از جریان قرار داد وزارت شهر سازی با وی با خبر نبودیم.

او هشدار داد که اگر توطئه‌ای که در قضیه ساخت شهرک هوشمند و عقد قرار داد با مجرمین کابل بانک به راه افتاده تا این دوسیه به سرانجام نرسد موفق شود، رئیس جمهور دیگر در هیچ یک از قضایای فساد کامیاب نخواهد بود.

گفتنی است که ارگ ریاست جمهوری روز گذشته با نشر فرمانی وظیفه عبدالعلی محمد مشاور ریاست جمهوری تا ختم قیضه شهرک هوشمند به حالت تعلیق در آورد.