عامل تیزاب پاشی در کندز بازداشت شد

۷ جدی ۱۳۹۵

مردی که شش سال پیش بالای چهار عضو یک خانواده در شهر کندز، مرکز ولایت کندز تیزاب پاشیده بود، بازداشت شد.

سید معصوم هاشمی، آمر امنیت فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این مرد، عصر دیروز از سوی پولیس در حوزه چهارم امنیتی شهر کندز بازداشت شده است.

به گفته وی، این مرد شش سال قبل با همکاری شش برادرش بالای چهار دختر و زن خانواده در قریه بلکول شهر کندز تیزاب پاشیده و بعد از آن فراری بود.

هاشمی افزود که چهار برادر و شریک جرم این قضیه چند روز بعد از واقعه بازداشت شده بودند؛ اما عامل اصلی آن تا هنوز فراری بود که عصر دیروز زمانی که قصد رفتن به کابل را داشت، از سوی پولیس بازداشت شد.

همزمان با بازداشت عامل اصلی تیزاب پاشی در کندز، دختری که زنده گی اش را از دست داده از دولت میخوهد این مرد را به مجازات نماید.

پدر این خانواده می گوید که این شخص قصد داشت به زور با دخترش ازداوج کند که بعد از ممانعت از سوی آنها، یک شب به همکاری برادرانش وارد منزل شده و بالای سه دختر و خانمش تیزاب پاشید.

بازداشت

تیزاب پاشی

عامل

کندز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.