عامل انتحاری پیش از رسیدن به هدف در کابل بازداشت شد

۱۳ سرطان ۱۳۹۸

وزارت امور داخله می گوید که عامل انتحاری که قصد حمله بر خیمه نامزدان معترض در چهارراهی زنبق را داشت، پیش از رسیدن به هدف بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این فرد شب گذشته قصد داشت تا خیمه نامزدان زن معترض به نتایج انتخابات پارلمانی را هدف قرار دهد که از سوی پولیس شناسایی شده است.

در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که «حوالی ساعت 8:00 شب یک فرد انتحاری که میخواست حمله انتحاری را در ساحه چهارراهی زنبق شهر کابل جایکه چند تن از معترضین خیمه برپا کرده اند، انجام دهد، خوشبختانه پیش از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیتی شناسایی، مجروح و بازداشت گردید».

شماری از نامزدان زن معترض به انتخابات پارلمانی از چندی به این سو با برپایی خیمه تحصن نسبت به نتایج انتخابات گذشته اعتراض کرده و ضمن اعتصاب غذایی، لب های خود را نیز دوخته اند.

انتحاری

بازداشت

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.