عاملین قتل سه کارمند نهاد خیریه در پروان بازداشت شدند

dastgiriمقام های محلی ولایت پروان می گویند که سه شورشی طالب به اتهام قتل سه کارمند نهاد خیریه «فوکس» بازداشت شد.

وحید صدیقی، سخنگوی والی پروان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این سه تن از ولسوالی شیخ علی بازداشت شده و تحقیقات از آنها نیز جریان دارد.

به گفته وی، این سه شورشی، سه کارمند نهاد خیریه «فوکس» به شمول یک زن را به شکل بی رحمانه در مسیر غوربند در ولسوالی شیخ علی کشته بودند.

صدیقی اظهار داشت که این رویداد روز گذشته رخداد.

با توجه به اینکه سخنگوی والی پروان از بازداشت سه شورشی طالب به اتهام قتل کارمندان نهاد خیریه خبر می دهد؛ اما شورشیان طالب تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.