عالمی بلخی: حمایت جامعه بین المللی از مهاجرین افغان

عالمی بلخی 1سید حسین عالمی بلخی وزیر عودت و مهاجرین می گوید که کشورهای جامعه جهانی در نشست “اسکام” حمایت شان را از مهاجرین افغان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای عالمی بلخی که به تازگی از اجلاس سالانه کمیته اجرائیوی کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد (اکسکام) برگشته در یک نشست خبری در کابل گفت: در این اجلاس دو روز آن به افغانستان اختصاص یافته بود.

اجلاس سالانه کمیته اجرائیوی کمیشنیری عالی سازمان ملل متحد (اکسکام) همه ساله در مقر سازمان ملل متحد در شهر جینوا کشور سویس با حضور نمایندگان عالیرتبه کشورهای عضو و نهادهای کمک کننده برگزار ودر مورد مسایل مربوط به مهاجرین و پناهندگان بحث و تبادل نظر صورت می گیرد .

به گفته آقای عالمی، در اجلاس امسال نمایندگان یکصد کشور حضور داشتند و در ۵ روز نشست، دو روز آن به مهاجرین افغانستان اختصاص یافته بود.

وی تاکید کرد که در اجلاس تلاش برای جلب و جذب همکاری های جامعه جهانی برای مهاجرین افغان صورت گرفت و نمایندگان کشورهای اشتراک کننده حمایت خود را از بازگشت دوطلبانه مهاجرین از کشورهای خارجی اعلام کردند.

آقای بلخی افزود که براساس حمایت کشورها باید زمینه برگشت مهاجرین به شکل دوطلبانه مهیا شود.

او این اجلاس برای مهاجرین افغان مهم خواند و گفت بعد از ۳۰ الی ۳۵ سال مهاجرین افغان در محراق بحث جامعه جهانی قرار گرفت  و وزارت مهاجرین افغانستان طرح کمک ۵۵۳ میلیون دالری را به جامعه جهانی پیشکش کرده است.

وزیر مهاجرین گفت: خواست ما از کشورها این بود “مهاجرین افغان که در کشورهای اروپایی مهاجرشده اند، قبول شوند و این امر مورد استقبال آنان قرار گرفت اما معلوم نیست که چه تعداد از این مهاجرین قبول خواهند شد”.

آقای عالمی بلخی در بخش از صحبت هایش با اشاره به بیجاشدگان ولایت قندوز گفت: ۲۰ هزار خانواده ” در حدود ۱۰۰ هزار نفر” در قندوز بیجا شده و به ولایات بغلان، بدخشان، پروان، بلخ، سرپل، پنجشیر و کابل آوره شده اند.