عالمی بلخی از مرکز ثبت عودت کنندگان در اسلام قلعه دیدارکرد

عالمی بلخیسید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از مرکز ثبت نام عودت کنندگان در شهرک مرزی اسلام قلعه ولایت هرات در غرب کشور دیدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای عالمی و هیات همراه شان امروز جمعه (۲۰ سنبله) به شهرک مرزی اسلام قلعه ولایت هرات سفر نمود و از کارکردهای مسئولین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و نهاد های همکار بین المللی را در مرکز ثبت نام عودت کنندگان حوزه جنوب غرب که در آن شهرک موقعیت دارد، از نزدیک بررسی نمود.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان روز گذشته در سفرش به ولایت هرات از برنامه های جدید دولت برای اسکان و رسیدگی به مشکلات ۱۱۰ هزار بیجاشده درولایت هرات خبر داد .

چگونگی روند کاری مسئولین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و نهاد های کمک کننده ، چگونگی توزیع کمک های نهاد های کمک کننده و نحوه برخورد این نهاد ها با عودت کننندگان از سوی سید حسین عالمی بلخی بررسی گردید .

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان خواهان شفافیت در روند توزیع کمک ها و همکاری هرچه بیشتر با عودت کنندگان گردید.

مرکز ثبت نام عودت کنندگان حوزه جنوب غرب در شهرک مرزی اسلام قلعه میان افغانستان و ایران موقعیت دارد و همه روزه عودت کنندگان افغان از طریق این مرکز از ایران وارد کشور می شوند .

عودت کنندگان در این مرکز پس از ثبت نام مورد حمایت های نقدی ، غیر نقدی و حقوقی از سوی نهاد های ملی و بین المللی قرار می گیرند .

آقای عالمی پس از دیدار از شهرک مرزی اسلام قلعه در نشست نهاد های کمک کننده بین المللی در ولایت هرات حضور یافت .

در این نشست مسئولین UNHCR، IOM و UN habitat و سایر نهاد های کمک کننده گزارش مختصری را از کار کردها شان و نحوه همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در زون غرب ارایه نمودند .

سید حسین عالمی بلخی در این نشست همکاران بین المللی از همکاری این نهاد ها برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی سپاس گذاری نمود و هدایات لازم برای بهبود فعالیت های این نهاد ها ارایه نمود .

قابل یاد آوریست که وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان چهار شنبه گذشته به ولایت هرات سفر نموده که در جریان این سفر در کنار دیدار با محمد آصف رحیمی والی هرات و مقامات دولتی این ولایت در ورکشاپ ولایتی پالیسی ملی بیجاشدگان نیز اشتراک نمود.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این سفر با مسئولین دولتی و نهاد های همکار وعده نمود که کمیته تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان به رهبری والی ولایت هرات در این ولایت ایجاد خواهد شد تا برای مشکلات بیجا شدگان داخلی راه حل های دایمی جستجو گردد .