طرح لباس دانش آموزان دختر از سوی رئیس جمهور رد شد

۲۵ حوت ۱۳۹۵

بعد از آنکه طرح پیشنهادی وزارت معارف برای پوشش دختران دانش آموز در مکاتب دولتی با واکنش شدید مردم روبرو شد، رئیس جمهور این طرح را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیس بوکش نگاشته است که طرح پیشنهادی وزارت معارف، امروز (25حوت) از سوی رئیس جمهور رد شده است.

مرتضوی گفته است که رئیس ‌جمهورغنی طرح لباس دختران معارف را متناسب با فرهنگ و عنعنات مردم ندانسته و رد کرده است.

به گفته وی، رئیس جمهور معتقد است که هیچ طرحی نمی ‌تواند بدون در نظرداشت وضعیت اقتصادی خانواده‌ ها و فرهنگ جامعه عملی شود.

رئیس جمهور غنی به وزارت معارف هدایت داده است تا روی طرح جدیدی در مشوره با معلمین، والدین و شاگردان کار نماید که با فرهنگ ملی متناسب و نیز اقتصادی باشد.

این طرح در حالی از سوی رئیس جمهور رد می شود که در جریان روزهای گذشته با واکنش های جدید مردم به ویژه دانش آموزان دختر روبرو شده بود.

شماری از دانش آموزان دختر معتقد هستند که طرح وزارت معارف، نوعی خشونت با آنان است و شماری دیگر نیز این پوشش را بالاتر از توان اقتصادی خانواده ها عنوان کرده بودند.

دانش آموز

رئیس جمهور

رد

لباس دختران

معارف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.