طرح ساخت اولین مسجد زنانه در انگلیس

روزنامه تایمز از برنامه ریزی برای ساخت اولین مسجد ویژه زنان در شهر برادفورد انگلستان خبر داد.

روزنامه تایمز از برنامه ریزی برای ساخت اولین مسجد ویژه زنان در شهر برادفورد انگلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فیصل حنیف گزارشگر روزنامه تایمزچاپ لندن تاکید کرد: شورای اسلامی زنان طرح احداث مسجد زنانه با نظارت و مدیریت این شورا را ارائه کرده است.

حنیف در همین حال افزود: علیرغم نبود هرگونه مانع مذهبی برای تردد زنان به مساجد ، آداب و رسوم پاکستان و بنگلادش ایجاب می کند، آنان نماز خود را در منازل خود ادا کنند.

به نوشته تایمز شمار زیادی از مساجد نوساز، مکانی برای نماز و وضو گرفتن زنان در نظرگرفته و در برخی نیز یک طبقه مسجد را به زنان اختصاص داده اند.

پاناگورا رئیس اجرایی شورای اسلامی زنان برادفورد در مصاحبه ای گفت: همه زنان به نبود امکانات ضروری برای خانمها اعتراض می کنند از اینرو دست به این ابتکار زدیم.

پانا گفت : در دوره پیامبر مسجد قلب تپنده جامعه و مرکزی آموزشی بود ، امیدواریم این مساله تکرار شود و در ضمن یک خانم، پیش نمازی زنان در مسجد برادفورد را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به سابقه ساخت اولین مسجد ویژه بانوان در لس آنجلس ،افزود: ” امینه ودود ” امریکایی ، اولین بانویی بود که پیش نماز مسجد آکسفورد شد.