طرح دو قانون به مجلس معرفی شد

12570821_10207819787308631_296705659_nطرح قوانین استفاده از بیرق، نشان و سرود ملی و طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی جهت تصویب به مجلس نماینده گان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور این دو طرح را صبح امروز (۴ثور) به مجلس نماینده گان سپرد.

وزیر عدلیه حین سپردن این قوانین اظهار داشت که قانون طرح استفاده از بیرق، نشان و سرود ملی بعد از بحث های طولانی در ۹ فصل و ۴۵ ماده از سوی کابینه تائید شده است.

به گفته وی، قانون ابتدایی طرز استفاده از بیرق، سرود و نشان ملی با قانون اساسی فعلی افغانستان مطابقت نداشت و به همین دلیل، قانون جدید برای این امر تهیه شده است.

انور اظهار داشت که طرح قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی نیز در ۳ فصل و ۱۵ ماده بعد از تائید کابینه برای تصویب به مجلس آورده شده است.

وی از مجلس خواست تا هرچه زودتر تصویب این قوانین را روی دست گیرد.

این دو قانون در حالی به مجلس نماینده گان سپرده می شود که عدم تکمیل نصاب در بیشترین نشست های مجلس، شماری از قوانین را از تصویب بازمانده است.