طرح بودجه از سوی مجلس نماینده گان رد شد

۱ جدی ۱۳۹۵

مجلس نماینده گان با اکثریت آرا، طرح بودجه ملی سال مالی 1396 را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طرح بودجه که ماه گذشته به مجلس ارائه شده بود، در اولین روز از سال مالی جدید (اول جدی) به نشست عمومی ارائه شد.

در این نشست، نماینده گان به دلیل عدم توازن در پروژه های انکشافی و ناعادلانه بودن مصارف بودجه، این طرح را با اکثریت آرا رد کرده و برای تعدیل به کابینه ارسال کرد.

این در حالی است که مجلس نماینده گان پیش از این به دولت هشدار داده بود که در صورت عدم معرفی افراد جدید برای وزارت خانه هایی که وزرای آن سلب صلاحیت شده اند، طرح بودجه را رد خواهند کرد.

اما در این رابطه دولت نیز موضوع استیضاح و سلب صلاحیت وزرایی که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند را به دادگاه عالی سپرده و تا حال نتیجه آن اعلام نشده است.

هرچند رد بودجه از صلاحیت های مجلس نماینده گان است؛ اما با توجه به هشدار این مجلس به دولت، باید دید که واکنش دولت به رویکرد امروز مجلس چه خواهد بود؟

1396

اکثریت آرا

بودجه

رد

مجلس نماینده گان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.