طالب زنانه پوش بازداشت شد

 

ریاس12746180_1029196857141434_1471008352_nت امنیت ملی از بازداشت یک فرمانده طالبان با لباس زنانه در ولایت پکتیکا، خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که این فرد از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بازداشت شده است.

به نقل از خبرنامه، این فرمانده طالب به نام خضرعلی مستعار به «چپی» زمان بازداشت ملبس به لباس زنان بود و قصد انجام اعمال تخریبی با استفاده از این لباس را داشت.

در خبرنامه آمده است که« چپی» زمان بازداشت، یک میل کلاشینکوف همراه با چهار شاژور و یک بمب دستی نیز در اختیار داشت.

استفاده از لباس های زنانه از سوی مخالفان پیش از این نیز صورت می گرفت و چندین تن آنها به همین شکل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.