طالبان ۴ جوان هزاره را در غزنی کشت

Taliban-in-Ghazniپنگروه تروریستی طالبان چهار جوان هزاره را که از باشندگان ولسوالی جاغوری هستند بی رحمانه تیرباران کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اجساد این چهار جوان که توسط گروه تروریستی طالبان تیربان شده اند در اولین ساعت امروز سه شنبه (۲۰ اسد) پیدا شده است.

مقامات محلی این ولایت با تایید این رویداد میگویند: این چهار تن که از باشندگان ولسوالی جاغوری میباشند، روز چهارشنبه از جاغوری بسوی غزنی در حرکت بودند که از سوی افراد طالبان در منطقه خوگیانی واسطه نقلیه شان توقف و بعدا به محل نامعلومی انتقال داده شده اند.

به گفته مقامات محلی این ولایت اجساد این افراد که از منطقه اسپند پیدا شده است پس از طی مراحل نمودن پروسه قانونی به خانواده هایشان تحویل داده شده است.

خانواده این افراد دیروز بعد از تماس تلفنی طالبان به آنان از موضوع آگاه شده اند.

گفته میشود طالبان در بدل رهایی این افراد تقاضا کرده بودند تا چند همکار شان از زندان غزنی آزاد شود اما تعدادی میگویند آنها تقاضای پول را کرده بودند.