طالبان ۱۲ غیر نظامی را در ولایت پکتیا ربودند

طالب 3مقام های محلی در ولایت پکتیا می گویند طالبان مسلح در این ولایت دوازده تن از غیرنظامیان را بازداشت کرده و با خود برده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد صبح امروز چهارشنبه (۲۰ عقرب) از ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا ربوده شده اند.

نیازمحمد خلیل ولسوال سید کرم تایید کرده است که طالبان مسلح این مسافران را در منطقه بدم کنده این ولسوالی از موتر پائین کرده و به جای نامعلومی انتقال داده اند.

به گفته آقای خلیل، طالبان چهار موتر را متوقف داده و سپس ۱۲ تن از سرنشینان این موتر ها با خود برده اند و  در حال  حاضر نیروهای امنیتی در تلاش رهایی این افراد از چنگ ربایندگان است.

براساس گزارشها افراد ربوده شده همه غیر نظامیان هستند.

این در حالیست که چند روز قبل نیز مخالفان مسلح در ولایت خوست، شش بزرگ قومی را ربوده بودند و  یک تن از این افراد روز گذشته کشته شده است.