طالبان ۱۰ پاسگاه نظامی را در ولایت ارزگان تصرف شدند

براساس گزارشها گروه طالبان پس از یک هفته درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت ارزگان، ۱۰ پاسگاه نظامی را در این ولایت به تصرف خود در آورده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ولایت ارزگان در مناطق جنوبی افغانستان موقعیت دارد و گروه طالبان از یک هفته به این طرف حملات گسترده نظامی را در ولسوالی “خاص” این ولایت راه اندازی کرده اند.

در همین یک مقام پولیس ولایت ارزگان به رسانه ها گفته است که مخالفان مسلح دولت اداره ده پاسگاه نظامیان افغان را در ولسوالی “خاص” ولایت ارزگان به دست گرفته اند.

مقامات پولیس در ولایت ارزگان ادعا کرده اند که آنان تجهیزات نظامی کافی به دسترس ندارند و از سوی هم راه ولسوالی “خاص” به مرکز این ولایت توسط گروه طالبان مسدود شده است.

براساس برخی از گزارشها، طالبان ده پاسگاه مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان تحت کنترل خود در آورده و نظامیان افغان از این پاسگاه عقب نشینی کرده اند.