طالبان یک کلینیک صحی را در ولایت لغمان آتش زد

۲۴ حمل ۱۳۹۴

افراد مسلح وابسه به گروه طالبان شب هنگام ساختمان یک کلینیک صحی را در قريه “کندگل دره نورلام” ولسوالی الینگار ولایت لغمان، آتش زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته می شود که این مرکز صحی زمینه ای تداوی بیش از ۷ هزار نفر را فراهم کرده بود و روزانه ۴۰ الی ۵۰ تن برای درمان در این مرکز صحی مراجعه می کردند.

با این حال كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، آتش زدن این مرکز صحی منحیث محلات توزیع خدمات عامه را برای مردم، توسط شورشیان محکوم کرده است.

این کمیسیون با نشر خبرنامه ای گفته است که بر اساس دین مبین اسلام و هم بر مبناي قوانین بشردوستانه بین المللی ازجانب هيچ يك از طرف هاي درگير در منازعه، نباید مراکز صحی مورد هدف قرار گیرند و اين عمل شنیع غیر اسلامی و ضد انسانی است.

در خبرنامه آمده است که این عمل مخالفین دولت یکبار دیگرنشان داد که  حتی مراکز که درکار شریف ونجیب توزیع خدمات صحی برای نیازمندان مصروف خدمت رسانی بودند، از گزند شعله های جنگ خانمانسوز در کشور به آمان  نیست .

درعین حال کمیسیون از شدت  جنگ و افزایش تلفات افراد ملکی و غیر نظامی در روز هاي اخير، شدیدأ نگران  میباشد.

همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مسئولین محلی و دولت در مجموع می خواهد تا امنيت و مصؤنيت شهروندان كشور و مراکز توزیع خدمات عامه را تأمين  و عاملین چنین خشونت ها را شناسائی نموده و به کیفر اعمال شان برساند.

آتش،

طالبان،

کلینیک،

لغمان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed