طالبان یک داکتر را در ولایت کنر کشت

۱ میزان ۱۳۹۳

مقامات امنیتی کنر از ترور یک داکتر در جریان اجرای وظیفه توسط طالبان در این ولایت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این داکتر را طالبان در حالی در حضور باشند‌گان محل به تیر بستند که مصروف عملی کردن برنامۀ واکسین بود.

این رویداد روز گذشته در ولسوالی وته‌پور اتفاق افتاد. گفته میشود در حال حاضر برنامۀ واکسین در ولسوالی وته‌پور متوقف گردیده‌است.

پیش ازین نیز طالبان در برخی از ولایت‌های دیگر سد راه برنامه‌های صحی شده و در این زمینه مانع ایجاد کرده‌اند. ولایت کنر نیز از ولایت‌هایی‌ست که فعالیت طالبان در آن به گونۀ گسترده دیده می‌شود.

 

.اکسین

طالبان

کشت

کنر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.