طالبان پاکستان: گروه تروریستی داعش را قبول نداریم

۲۹ قوس ۱۳۹۴

طالبان پاکستانیگروه طالبان پاکستانی با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که این گروه “ابوبکر البغدادی” رهبر گروه تروریستی داعش را که خود را خلیفه مسلمانان دانسته است، هرگز به خلافت قبول نداریم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در بیانیه طالبان تاکید شده است که ابوبکر البغدادی تنها مورد قبول یک گروه اندک است و ادعای او مبنی بر خلافت صحت ندارد، کسی می تواند ادعای خلافت کند که تمام مسلمانان جهان او را قبول داشته باشند.

طالبان پاکستان و افغانستان اگر چه تقریبا دو گروه مستقل هستند و تنها در برخی نقاط از جمله تاکید بر حکومت براساس شریعت با یکدیگر مشترک هستند، هر دو گروه افکار و عقاید داعش را قبول ندارند.

با وجود این که برخی از اعضای طالبان با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده اند اما بدنه اصلی طالبان پاکستان و افغانستان همچنان راه خود و اهداف خود را کاملا جدا از گروه تروریستی داعش می دانند.

در ماه های اخیر به دلیل انشقاق در گروه طالبان افغانستان، این نگرانی ایجاد شده است که برخی عوامل طالبان ممکن است به دلیل اختلاف های درون گروهی، از این گروه جدا و جذب گروه تروریستی داعش شوند.

البغدادی

پاکستان

طالبان

قبول نداریم

مسلمانان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed