سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

طالبان ناراضی، ملامحمد رسول را رهبر خود تعیین کردند

MNGطالبان به دنبال مرگ ملا محمد عمر رهبرپیشین این گروه به دو دسته تقسیم شدند، شماری ملا اخترمحمد منصور را به عنوان رهبر خود تعیین کردند و شماری هم مخالفت خود را با منصور اعلام کردند.

به گزارش خبزرگزاری خاورمیانه، در تازه ترین مورد مخالفان “ملا اخترمحمد منصور” که به عنوان طالبان ناراضی یاد می شوند، رهبر و معاونان جدید برای خود تعیین کرده اند.

فرماندهان ناراضی طالبان اعلام کردند که آنان “ملا محمد رسول” را به حیث رهبر جدید خود انتخابات کرده‌ و گروه آنان بنام “شورای عالی امارت اسلامی افغانستان” نام‌گذاری شده‌ است.

همچنین ملامنصور دادالله و شیر محمد منصور، از فرماندهان ناراضی طالبان، به عنوان معاونان وعبدالمنان نیازی به عنوان سخنگوی رهبر انتخاب شده اند.

گفته می‌شود که طیب آغا، از اعضای سابق دفتر سیاسی طالبان در قطر، عضویت این گروه را دارد.

فرماندهان مخالف ملا اختر منصور می‌گویند که آی اس آی پاکستان در تعیین وی به عنوان رهبر جدید طالبان، نقش مهم داشته است.

این درحالی است که در جریان چند ماه گذشته در کشور، هرازگاهی درگیری بین افراد وابسته به ملا دادالله و ملا اختر منصور رخ داده است.