طالبان مسلح 52 تن از کشاورزان ولایت جوزجان را ربودند

15 فوریه 2017

مقام های محلی ولایت جوزجان می گویند، طالبان مسلح روز گذشته 52 تن از کشاورزان ولسوالی درزاب این ولایت را با خود برده اند.

محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به خبرگزاری خاورمیانه گفت، پس از آنکه این کشاورزان غرص شخم زدن زمین هایشان به محل رفته بودند طالبان مسلح آنان را با خود برده اند.

آقای غفوری گفت، طالبان مسلح این افراد را به هدف پول ستانی با خود برده اند و محاسن سفیدان تلاش دارند که تا این افراد را از چنگ این گروه نجات دهند.

اما فرمانده پولیس جوزجان می گوید، شماری از دهقانان را طالبان مسلح رها کرده اند و هنوز تعداد شان در نزد این گروه گروگان مانده است.

رحمت الله ترکستانی فرمانده پولیس جوزجان به خبرگزاری خاورمیانه گفت، طالبان مسلح این کار را بخاطر منع کردن کشاورزان از سودجویی زمین های که به گفته وی متعلق به حکومت است کرده اند.

وی گفت، طالبان مسلح در ساحات تحت کنترول شان فرمانده صادر کرده اند که از منافع عامه منفعت شخصی گرفته نشود.

بگفته ترکستانی طالبان مسلح شماری ازین کشاورزان را پس از جریمه کردن رها کرده اند و شماری از آنان که تا کنون پول نپرداخته اند هنوز در قید این گروه قرار دارد.

جوزجان،

طالبان،

کشاورزان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.